Zeticket är en webbplats som förmedlar biljetter mellan arrangör och kund.
Vi har lång erfarenhet av både konsertverksamhet och IT och kombinerar här de två.

Zeticket är en tjänst som ägs och drivs Zeticket AB.

Zeticket AB
Sibyllegatan 83
114 43 Stockholm

email: info@zeticket.se