Allmänt

Zeticket är inte ansvariga för konsertinformation, tider, inställda konserter. Kontakta arrangören vid problem eller frågor gällande konsert.

Zeticket ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller sförsvårar utnyttjandet av biljetten

Beställa biljetter och köpvillkor

För att köpa biljetter gör du följande steg:

1. Välj vilket event du vill köpa biljett till
2. Du kan beställa max 10 stycken biljetter. Välj ”Antal”
3. Prisuppgift med moms visas
4. Ange dina kontaktuppgifter
5. Välj betalsätt
6. Betala
7. Biljetten visas på skärmen för utskrift samt skickas till dig via epost

■ Streckkoden är din biljett, du behöver inte skriva ut hela sidan.

■ Biljettlänken visas på skärmen direkt efter avslutat köp och skickas även till dig via e-post i samma stund.

■ Skriva ut din biljett på din skrivare.

■ Om du inte fått någon e-post med biljettlänk, kan mailet ha fastnat i ditt spamfilter. Om det inte ligger där, gå då in på www.zeticket.se och skriv in ditt referensnummer och biljetten kan laddas ner för utskrift

■ Biljetter återlöses inte. Du är bunden till ditt köp när betalning skett. Köpt biljett kan inte återlämnas eller bytas mot annan biljett.

■ En förlorad biljett återlöses ej.

■ Det är ditt ansvar att kontrollera eventuell inställelse av konsert eller ändring av datum och tid.

■ Kontakta arrangören omedelbart om en konsert ställs in, för eventuell återlösen av biljetter.

■ Vid återlösen återbetalas inte service-och distributionsavgifter.

■ Biljetter som köpts upp i spekulativt syfte kan utan föregående varning spärras av arrangören eller Zeticket. Dessa biljett blir obrukbara.