Köp och leveransvillkor.

Leveransvillkoren gäller mellan Zeticket (som ombud för arena/arrangör) och den som är kund på webbplatsen zeticket.se.

Allmänt

Zeticket står för ett försäljningssystem av biljetter där arrangörer kan sälja sina biljetter till sina kunder. Zeticket står endast för det tekniska förmedlandet av biljetter genom försäljningssystemet. Arrangören ansvarar till fullo för sitt eget arrangemang och Zeticket ansvarar därmed inte för någon del i arrangemanget. Zeticket är således inte ansvarigt för arrangemangets innehåll eller genomförande och är inte heller ersättningsskyldig för någon förlust för dig eller någon annan kund som härrör till arrangemanget och arrangörens ansvar. Frågor av denna typ hänvisar vi till arrangören för respektive arrangemang.

Inställd konsert

Om ett event ställs in betalar Zeticket tillbaka biljettpriset till kunden.

Ångerrätt/öppet köp

En köpt biljett eller en förlorad biljett kan inte återlösas. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller enligt samma lag inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp.

Särskilda villkor för biljetter

Zeticket förbehåller sig rätten att boka av bokningar eller köp som görs av dig om du inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för biljettköpet. Detta gäller bl.a. om du bokar eller köper fler biljetter än tillåtet eller om du säljer vidare köpta biljetter i strid mot de villkor som gäller för biljettköpet. Dessa villkor inkluderar biljettköp i spekulativt syfte, dvs köp av biljetter i betydande volym i syfte att sälja dessa med förtjänst. Biljetter som köpts i uppenbart spekulativt syfte kan utan föregående varning spärras av arrangören eller Zeticket och dessa biljetter blir därmed obrukbara och värdelösa.

Om ett arrangemang ställs in bör du omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser Zeticket på uppdrag av arrangören biljetter vid inställt arrangemang. Vid inställt arrangemang återbetalas inte service- eller andra avgifter som betalts i samband med köpet av biljetten.

Driftsavbrott

Zeticket ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftsstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av zeticket.se.

Ppersonuppgifter

Du har rätt till åtkomst av de personuppgifter som bearbetas av Zeticket AB och rätt till rättelser av data. Personuppgifter överförs inte utanför Europiska Unionen/Europiska ekonomiska samarbetsområdet.